บริการควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด และสามารถให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ตรงตามความต้องการ นอกจากงานออกแบบแล้ว ทางเรามีบริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแบบที่ทางเราออกแบบเองและแบบที่ทางลูกค้ามีให้