Broadcasting/Recording, Healthcare facility design-turnkey specialist base in Bangkok ออกแบบ/สร้าง ห้องบนั ทึกรายการโทรทัศน์ ห้องอัดเสียง สถานพยาบาล

Absorption Product

แก้ปัญหาเสียง Flutter Echo และเสียง Slap ที่เกิดขึ้นมากเกินไปภายในห้อง ทำให้เสียงที่มาจากลำโพงโดยตรง ถูกรบกวนด้วยความก้องน้อยลง

  • จำนวนและตำแหน่งในการติดตั้งขึ้นอยู่กับขนาดและ Shape ของห้อง และด้วยการคำนวนทาง Acoustic
  • สามารถเลือกชนิดของผ้าได้
  • ขนาด 60×180 cm
  • ราคา x,xxx บาท/ชิ้น    *ราคายังไม่รวม Vat 7%